Menu

Posledná rozlúčka so Zuzanou LUKÁČOVOU dňa 11.1.2019

 Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku nedožitých 79 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Zuzana LUKÁČOVÁ


z miestnej časti Černochov Vrch č. 1245. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v piatok 11. januára 2019 o 13.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 9.1.2019