Menu

Posledná rozlúčka so Štefanom VYDARENÝM dňa 21.5.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 67 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Štefan VYDARENÝ

z
Ul. Hurbanovej č. 136/10. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 21. mája 2018 o 15.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jeho  pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 16.5.2018