Menu

Posledná rozlúčka s Vladislavom ROHÁČKOM dňa 12.10.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 68 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Vladislav ROHÁČEK

z Ul. SNP č. 263/23. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 12. októbra 2018 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 10.10.2018