Posledná rozlúčka s Vladimírom BUKOVČANOM dňa 15.2.2020

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 61 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Vladimír BUKOVČAN

z
Ul. B. Němcovej č. 656/5. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 o 13.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 12.2.2020