Posledná rozlúčka s Tomášom DRABOM dňa 25.11.2022

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 75 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

  Tomáš DRAB

z Ul. Hurbanovej č. 131/5.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 25. novembra 2022 o 12:00 hod. v Dome smútku Stará Turá.

Česť jeho pamiatke!

Dom smútku Stará Turá, Publikované: 22.11.2022
Nastavenia cookies