Menu

Posledná rozlúčka s Milanom KUBEČKOM dňa 11.10.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku nedožitých 73 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Milan KUBEČKA

z
Topoleckej č. 2022. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční vo štvrtok 11. októbra 2018 o 14.00 h
v Dome smútku Stará Turá

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 10.10.2018