Menu

Posledná rozlúčka s Mgr. Dušanom NAĎOM dňa 14.2.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 83 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Mgr. Dušan NAĎ

z Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 365/56. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 14. februára 2018 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jeho pamiatke!

Publikované: 13.2.2018 | Aktualizácia: 13.2.2018