Posledná rozlúčka s Martou PETROVIČOVOU dňa 14.1.2022

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 77 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani

  Marta PETROVIČOVÁ

z Ul. Lipovej č. 369/2


Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v piatok 14. januára 2022
o 13:00 hod. v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 14.1.2022
Nastavenia cookies