Menu

Posledná rozlúčka s Ľudovítom ČERNÁČKOM dňa 9. októbra 2013

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 86 rokov
zomrel občan nášho mesta, pán
 

Ľudovít ČERNÁČEK


zo Súša - Trávnikov č. d. 2594. Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 9. októbra 2013

o 13.00 hodine v Dome smútku Stará Turá.
 
 
Česť jeho  pamiatke!

 

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 8.10.2013