Menu

Posledná rozlúčka s Ľudmilou PILÁTOVOU dňa 15.7.2019

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 83 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Ľudmila PILÁTOVÁ


z Ul. gen. M. R. Štefánika č. 364/52. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v pondelok 15. júla 2019 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 8.7.2019