Menu

Posledná rozlúčka s Ľudmilou PAGÁČOVOU dňa 14.9.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 78 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Ľudmila PAGÁČOVÁ


z Ul. SNP č. 149/56. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční
v piatok 14. septembra 2018 o 15.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 13.9.2018