Menu

Posledná rozlúčka s Ľudmilou HRITZOVOU dňa 14.9.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 84 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Ľudmila HRITZOVÁ


z Ul.
Gen. M. R. Štefánika č. 356/6. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční
v pondelok 17. septembra 2018 o 12.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 13.9.2018