Posledná rozlúčka s Ľubošom ŠEDOVIČOM dňa 15.10.2021

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 70 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Ľuboš ŠEDOVIČ

z Ul.
Hurbanovej č. 156/72

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 15. októbra 2021 o 14:30 hod. v Dome smútku Stará Turá.

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 13.10.2021