Menu

Posledná rozlúčka s Libušou KOLLÁROVOU dňa 15.3.2019

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 91 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Libuša KOLLÁROVÁ


z Ul. Hurbanovej č. 139/28. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v piatok 15. marca 2019 o 13.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 13.3.2019