Menu

Posledná rozlúčka s Kvetoslavou ADZIMOVOU dňa 6.12.2018

 Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 72 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Kvetoslava ADZIMOVÁ


z Ul. Dibrovovej č. 245/2. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
vo štvtrok 6. decembra 2018 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 6.12.2018