Posledná rozlúčka s Jaroslavom PIŠTEKOM dňa 25.01.2023

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 65 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

  Jaroslav PIŠTEK

zo Starej Turej.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 25. januára 2023 o 14:00 hod. v Dome smútku Stará Turá.

Česť jeho pamiatke!

Dom smútku Stará Turá, Publikované: 24.1.2023
Nastavenia cookies