Menu

Posledná rozlúčka s Jaromírom SOLOVICOM dňa 17.5.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 83 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Jaromír SOLOVIC

z
Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 367/76. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční vo štvrtok 17. mája 2018 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jeho  pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 16.5.2018