Menu

Posledná rozlúčka s Jánom JANSOM dňa 8.12.2017

 Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 69 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Ján JANSO

z Ul. Družstevnej č. 689/14. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 
v piatok 8. decembra 2017 o 14.30 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 5.12.2017 | Aktualizácia: 5.12.2017