Menu

Posledná rozlúčka s Ivanom KUČEROM dňa 14.6.2019

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 65 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Ivan KUČERA

z
Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 382/35. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 14. júna 2019 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 11.6.2019