Menu

Posledná rozlúčka s Gustávom SAMEKOM dňa 11.12.2017

 Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 73 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Gustáv SAMEK 

z Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 367/78. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 11. decembra 2017 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jeho  pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 5.12.2017