Posledná rozlúčka s Evou Lovásovou dňa 15.6.2021

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 73 rokov

zomrela občianka nášho mesta, pani

  Eva Lovásová

z ulice Hurbanovej 136/10.

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v útorok 15. júna 2021 o 14:30 v Dome smútku Stará Turá. 


Česť jej pamiatke!

MsÚ Stará Turá, Publikované: 11.6.2021