Menu

Posledná rozlúčka s Emíliou TUČKOVOU dňa 13.6.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 93 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Emília TUČKOVÁ


z Ul. SNP č. 149/62. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v stredu 13. júna 2018 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 13.6.2018