Posledná rozlúčka s Emíliou MILATOVOU dňa 24.11.2022

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 81 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani

  Emíliou MILATOVOU

z Ul. Jiráskovej č. 165/10


Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2022 
o 14:00 hod. v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

Dom smútku Stará Turá, Publikované: 22.11.2022
Nastavenia cookies