Menu

Posledná rozlúčka s Elenou ČERNÁKOVOU dňa 15.1.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 63 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Elena ČERNÁKOVÁ


z Ul. Štúrovej č. 687/44. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v pondelok 15. januára 2018 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 12.1.2018 | Aktualizácia: 12.1.2018