Menu

Posledná rozlúčka s Dušanom ZÁMEČNÍKOM dňa 13.11.2017

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 63 rokov

 zomrel občan nášho mesta, pán

Dušan ZÁMEČNÍK

z Ul. Hurbanovej č. 156/74.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční
v pondelok 13. novembra 2017 o 13.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 10.11.2017