Menu

Posledná rozlúčka s Bohumilom Trúsikom dňa 11.9.2019

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 87 rokov

 zomrel občan nášho mesta pán 

Bohumil TRÚSIK

z
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 388/1. 

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 11. septembra 2019 o 15.00 h v Dome smútku Lubina.

Česť jeho pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 9.9.2019