Menu

Posledná rozlúčka s Annou ZATKALÍKOVOU dňa 18.5.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 92 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Anna ZATKALÍKOVÁ


z Ul. Kozmonautov č. 427/3. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v piatok 18. mája 2018 o 15.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 16.5.2018 | Aktualizácia: 16.5.2018