Posledná rozlúčka s Annou OCHODNÍCKOU dňa 17.1.2022

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 83 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani

  Anna OCHODNÍCKA

z miestnej časti Papraď 1679


Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v pondelok 17. januára 2022
o 14:00 hod. v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 14.1.2022
Nastavenia cookies