Posledná rozlúčka s Annou HUDCOVICOVÁ dňa 30.9.2022

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 86 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani

  Anna HUDCOVICOVÁ

z Ul. Uhrova č. 710/27


Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v piatok 30. septembra 2022 
o 14:00 hod. v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

Dom smútku Stará Turá, Publikované: 28.9.2022
Nastavenia cookies