Menu

Posledná rozlúčka s Annou HUBINOVOU dňa 16.5.2018

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 86 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Anna HUBINOVÁ


z Ul. Hurbanovej č. 137/12. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční
v stredu 16. mája 2018 o 15.00 h v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 15.5.2018