Menu

Posledná rozlúčka s Annou DURCOVOU dňa 12.2.2019

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 93 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Anna DURCOVÁ


z Ul. Dibrovovej č. 243/6. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v utorok 12. februára 2019 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 11.2.2019