Posledná rozlúčka s Annou BELÁKOVOU dňa 20.10.2020

Smútiaca rodina a mesto Stará Turá oznamujú, že vo veku 87 rokov

 zomrela občianka nášho mesta pani 

Anna BELÁKOVÁ


z Ul. gen. M. R. Štefánika č. 368/94. 

Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 
v utorok 20. októbra 2020 o 14.00 h v Dome smútku Stará Turá. 
 

Česť jej pamiatke!

ZPOZ Stará Turá, Publikované: 15.10.2020