Menu

Poskytnuté dotácie športovým klubom v roku 2013

Ponúkame Vám prehľad poskytnutých dotácií v roku 2013 športovým klubom z rozpočtu mesta v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie boli rozdeľované v roku 2012 v zmysle VZN č. 11/2011 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov a v roku 2013 v zmysle VZN č. 5/2013  – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov.

Poskytnuté dotácie – ROK 2013

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2013 (v €)

Poskytnutá dotácia na 2. polrok 2013 (v €)

Poskytnutá dotácia za celý rok 2013 (v €)

Mestský futbalový klub

7 060

8 566

15 626

Stolnotenisový klub

694

1 250

1 944

Wushu centrum Stará Turá

1 575

2 825

4 400

Klub tenistov Oskoruša

162

270,50

432,5

Mestský kolkársky klub

0

1 297,50

1297,50

CELKOM

9 491

14 209

23 700Pre porovnanie - poskytnuté dotácie - ROK 2012

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2012 (v €)

Poskytnutá dotácia na 2. polrok 2012 ( v €)

Poskytnutá dotácia za celý rok 2012 (v €)

Mestský futbalový klub

6 660

11 820

18 480

Mestský kolkársky klub

1 064

804

1 868

Stolnotenisový klub

694

1 075

1 769

Wushu centrum Stará Turá

1 082

1 775

2 857

Klub tenistov Oskoruša

0 (nepožiadali)

267

267

CELKOM

9 500

15 741

25 241

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.