Menu

Poskytnuté dotácie športovým klubom v 1. polroku 2014 a v r. 2013

Poskytnuté dotácie športovým klubom v roku 2013 a v 1. polovici roku 2014

Ponúkame Vám prehľad poskytnutých dotácií v roku 2013 a v 1. polovici roku 2014 športovým klubom z rozpočtu mesta v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie boli rozdeľované v roku 2013 a 2014 v zmysle VZN č. 5/2013– Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov.

Poskytnuté dotácie – ROK 2013

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2013 (v €)

Poskytnutá dotácia na 2. polrok 2013 (v €)

Poskytnutá dotácia za celý rok 2013 (v €)

Mestský futbalový klub

7 060

8 566

15 626

Stolnotenisový klub

694

1 250

1 944

Wushu centrum Stará Turá

1 575

2 825

4 400

Klub tenistov Oskoruša

162

270,50

432,5

Mestský kolkársky klub

0

1 297,50

1297,50

CELKOM

9 491

14 209

23 700

 

 Poskytnuté dotácie – 1. polrok 2014

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2014 (v €)

Mestský futbalový klub

7 823,20

Stolnotenisový klub

1 250,00

Wushu centrum Stará Turá

2 696,40

Klub tenistov Oskoruša

247,80

Mestský kolkársky klub

1 180,20

CELKOM

13 197,60MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.2.2014