POMÔŽTE NÁM S VYPLNENÍM DOTAZNÍKA

202205250843530.dotaznik-01


Vážení obyvatelia mesta Stará Turá,
dovoľujeme si Vás osloviť a zapojiť do prieskumu názorov, ktorý poslúži na zistenie potrieb obyvateľov a ich vnímania súčasného smerovania rozvoja mesta.
 
 Dôvodom na uskutočnenie prieskumu názorov obyvateľov je:
  • zapojiť obyvateľov do plánovacieho procesu rozvoja mesta,
  • získať spätnú väzbu a pohľad na to, ako obyvatelia vnímajú svoje mesto,
  • získať od obyvateľov podnety pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní a prioritách mesta.
Dotazník k vyplneniu nájdete tu: https://forms.gle/4podhqv8FvaWJGHh9
 
Termín pre vyplnenie je do 6.6.2022!
 
Ďakujeme za Vašu dôveru a čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.
Vaše odpovede budú spracované anonymne a všetky údaje, ktoré do dotazníka uvediete, budú slúžiť výlučne za účelom spracovania súhrnných štatistických výstupov.
 
Vyplnenie dotazníka Vám zaberie pár minút, no prispejete tým ku kvalitnému spracovaniu PHSR mesta Stará Turá.
 
Mesto Stará Turá, Publikované: 25.5.2022 | Aktualizácia: 25.5.2022
Nastavenia cookies