Pohybom pre Sabinku

Dňa 14. januára 2017 sa v telocvični Základnej umeleckej školy stretlo 40 nadšenkýň pohybu. Od 9.00 hod. sa tu konal trojhodinový tanečno-pohybový maratón venovaný Sabinke Fajnorovej, ktorá trpí ochorením – hypotóniou.  Začínalo sa Zumba hodinou pod vedením inštruktorky Ivany Chutniakovej, po nej nasledoval aerobic/body forming s Katarínou Vidovou a záver poslednej hodiny zjemnila a skľudnila Power Yoga s inštruktorkou Alenou Antalovou.  Pohybom ale i dobrovoľnými príspevkami v hodnote 294,60€ sme  podporili  Sabinku v jej  ďalších rehabilitáciách v Adeli Medical Centre v Piešťanoch, ktoré  bolo našim spolu sprostredkovateľom tejto krásnej akcie.  Sabinke ešte prispeli krásnou finančnou poukážkou v hodnote 500€ a tým výsledná suma, ktorá bola Sabinke pripísaná na účet Nadácie ADELI, bola 794,60€. Veľmi sme sa z toho tešili , že sme mohli aspoň takouto cestou pomôcť Sabinke a jej rodine plniť sen, aby mohla Sabinka bezstarostne behať, objavovať svet a hrať sa so svojimi rovesníkmi.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 13.2.2017
Nastavenia cookies