Podporte nás a rozhodnite o použití podielu z vašich daní pre správnu vec

Naša nadácia pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková mimovládna organizácia. Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít a v snahe zlepšovania kvality života detí a mládeže nášho mesta sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT.

Napriek neľahkým časom posledných období i naďalej chceme pokračovať v  našich aktivitách a plnení svojho cieľa pomáhať. Naďalej budeme podporovať formou programu malých komunitných grantov  užitočné  aktivity detí  a mládeže v našom meste, rôzne športové aktivity, vzdelávanie či kultúru i projekty historického významu. Pomáhať deťom, ktoré to potrebujú a sú na to odkázané, formou príspevkov na liečbu závažných zdravotných ochorení.

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme. 

Tento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu  kvality života, prosíme Vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete stiahnuť:

https://www.staratura.sk/vyhlasenie-o-poukazani-sumy-do-vysky-2-zaplatenej-dane/


Údaje o prijímateľovi :

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo: Nám. Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
IČO: 35630337
Číslo účtu: SK79 0200 0000 0011 5126 4753

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 10.2.2023 | Aktualizácia: 10.2.2023
Nastavenia cookies