Podporte nás a rozhodnite o použití podielu z vašich daní

Naša nadácia pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková mimovládna organizácia. Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít a v snahe zlepšovania kvality života detí a mládeže nášho mesta sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT.

Napriek neľahkým časom posledných období i naďalej chceme pokračovať v  našich aktivitách a plnení svojho cieľa pomáhať. Naďalej budeme podporovať formou programu malých komunitných grantov  užitočné  aktivity detí  a mládeže v našom meste, rôzne športové aktivity, vzdelávanie či kultúru i projekty historického významu. Pomáhať deťom, ktoré to potrebujú a sú na to odkázané, formou príspevkov na liečbu závažných zdravotných ochorení.

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme. 

Tento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu  kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete stiahnuť na:

https://www.staratura.sk/vyhlasenie-o-poukazani-sumy-do-vysky-2-zaplatenej-dane/


Údaje o prijímateľovi :

  • Názov: Nadácia ŽIVOT
  • IČO: 35630337

 

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 26.3.2022 | Aktualizácia: 12.4.2022
Nastavenia cookies