Menu

Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na Komenského ulici

V októbri 2015 bola podaná žiadosť o riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ na Ulici Komenského z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a nízkej účinnosti kotlov v súčasnej kotolni. Zámerom je odpojenie sa od centrálneho zdroja (súčasnej kotolne) a vybudovanie novej kotolne v suteréne hospodárskeho pavilónu Súčasne bolo potrebné vybudovať vnútorný rozvod plynu od existujúceho plynomeru. Finančný príspevok vo výške 35 000,00 € nám bol poskytnutý z účtu Ministerstva vnútra SR v júli 2016.

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby stavebná firma Izotech Group, spol. s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom, s ktorým bola dňa 27.07.2016 podpísaná ZoD.

Realizácia bola zahájená 18.08.2016 a stavba bola dokončená dňa 27.10.2016.

Celková výška výdavkov činí sumu 38 892,00 €, z toho náklad na realizáciu 35 796,00 €.

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.11.2016