Menu

Ples mernej techniky – 11. ročník

Elegantne vyzdobené a upravené priestory Hotela Lipa s usmiatym personálom privítali účastníkov plesu v piatok 10. 2. 2017. Tí, ktorí prichádzajú na ples opakovane vedia, že večer a noc prežijú vo víre tanca a spevu, s kvalitnou a chutnou stravou podčiarknutou dobrým vínkom, prípadne iným mokom.

Očakávania všetkých účastníkov sa  naplnili. Vedenie Hotela Lipa v pozícii hlavného organizátora sa dokonale zhostilo prípravy a koordinovania všetkých činností počas plesu. Ponuka bohatého programu bola zaujímavá. Po úvodnom slove p. Hrušku, vedúceho prevádzkara hotela, slávnostne otvorili Ples mernej techniky spoločne s riaditeľmi spoločností Elster, s. r. o. p. Valkom a Justur s. r. o. p. Bublavým. Následne tanečné páry z Tanečno - športového klubu Stella úvodnými spoločenskými tancami pozvali všetkých hostí na tanečný parket. Kvalitnú hudbu počas celého večera ponúkala Renáta Čonková s kapelou a nadšencov našich ľudových piesní potešila tradičná Myjavská cimbalovka nielen hudobnou produkciou. Na rozprúdenie tanečnej zábavy vystúpili tanečníci z Kopaničiara so svojím folklórnym predtancovaním plným myjavského temperamentu. Hosťom plesu bol ponúknutý i zábavný kútik s fotoboxom s množstvom vtipných rekvizít. Pri pohľade na fotografie bolo často počuť veselý smiech. Nitky celého diania počas plesu usmerňovala moderátorka Kristína Tuschelová.

Organizátori plesu už po niekoľko rokov okrem spoločenského účelu rozšírili jeho rozmer aj o charitatívnu zložku. Počas Plesu mernej techniky sa tradične koná zbierka pre deti a mládež s ťažkým zdravotným postihnutím zo Starej Turej. I tento rok sa vďaka návštevníkom plesu a finančným darom predstaviteľov spoločností Elster, s. r. o., Sensus Slovensko, a. s. a Justur, s. r. o., podarilo vyzbierať pre túto skupinu detí krásnych 2 843 €. Šek s poďakovaním prebrala predsedníčka Komisie pre sociálne veci a bývanie i za Mestský úrad v Starej Turej p. Júlia Bublavá. Poďakovanie od detí s mentálnym alebo zdravotným postihnutím čakalo hostí na stoloch vo forme originálnych kresieb, ktoré týmto spôsobom vyjadrili svoju vďačnosť za finančnú pomoc z minuloročných zbierok.

Tohtoročnému hlavnému organizátorovi plesu, manažmentu Hotela Lipa a spoločnostiam Elster, s. r. o., Sensus Slovensko a. s., Justur s. r. o., spoluorganizátorom, patrí úprimné a srdečné poďakovanie za kvalitnú prípravu a organizáciu celého plesu.

Ples mernej techniky je za posledné roky jediným verejným plesovým podujatím v Starej Turej. Organizátori Vás touto cestou už dnes pozývajú na ďalší, 12. ročník Plesu mernej techniky. Príďte sa zabaviť aj Vy!

 

Júlia Bublavá, Publikované: 16.2.2017