Menu

Janči Štefan (pedagóg)

(1903 - 1975)

Štefan Janči sa narodil 9.10.1903 brezovským roľníckym rodičom v USA (Newark), kam prišli za prácou. Rodina sa onedlho vrátila do vlasti pre umožnenie návštevy slovenských škôl. Štefan Janči mal ešte sestru Annu.
Vznik ČSR mu umožnil študovať na Učiteľskom ústave v Leviciach. Po viac rokov učil v rodnom kopaničiarskom kraji a v školskom roku 1934-35 začal pôsobiť v Starej Turej v Štátnej ľudovej škole. Dňa 29.6.1935 uzavrel manželstvo s Vierou Úradníčkovou. Narodili sa im dve deti: Viera (1936) a Dušan (1939).
V roku 1946 bola ustavená náborová akcia presídlenia Slovákov z Maďarska na Slovensko. Riaditeľ Štefan Janči bol telegraficky povolaný k práci v náborovej akcii a pôsobil v Békešskej Čabe od 23.4.1946 do 7.6.1946 ako brigádnik.
V školskom roku 1948-49 v zmysle školského zákona boli premenované ľudové školy na národné. V školskom roku 1953-1954 podľa nového školského zákona bola zlúčená národná škola so strednou pod spoločným názvom Osemročná stredná škola v Starej Turej. Riaditeľom bol K. Gavora a jeho zástupcom Š. Janči.
Vo voľnom čase pôsobil osvetou na svojich spoluobčanov. Vzorne viedol viac ako desaťročie miestnu knižnicu. Aktívne tiež pomáhal mestskému hasičskému zboru vo funckii tajomníka. V 60-tych rokoch bol medzi prvými učiteľmi slovenského jazyka pre prichádzajúcich občanov z Vietnamu.
Štefan Janči zomrel 13.5.1975 a je pochovaný v hrobke rodiny Úradníčkovej na evanjelickom a.v.cintoríne v Starej Turej.

Staroturanský spravodajca č.10 - október 1998, str. 11

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007