Menu

Roy Pavel Peter (pseud. P. Považský)

(1.6.1839 Nové Mesto nad Váhom - 5.12.1909 Melčice)

súrodenci - August Július, Františka (1841-1912, manželka Daniela Minicha), Karolína (manželka Juraja Moštenana); manželka Božena (1848-1928, dcéra Jozefa Miloslava Hurbana, zakladajúca členka Živeny); syn Vladimír

Základnú školu navštevoval v Novom Meste nad Váhom a na Starej Turej, 1851-56 študoval na gymnáziu v Modre, 1856-62 teológiu na ev.lýceu v Bratislave, 1863 na univerzite v Lipsku, 1863-64 v Erlangene, 1865 vo Viedni, 1864 vysvätený za kňaza. R. 1864-70 kaplán na Starej Turej, 1870-74 ev.farár v Púchove, 1874-1904 v Adamovských Kochanovciach, od 1884 konsenior trenčianskeho seniorátu, od 1904 žil na dôchodku v Melčiciach.
Agilný národovec a ľudovýchovný pracovník, rozširoval slov.literatúru a viedol ľud k jej čítaniu, obľúbený rečník, zaslúžil sa o zveľadenie školy v Adamovských Kochanovciach. V mladosti na vývin jeho osobnosti vplýval hlavne starší brat August Július, neskôr J.M.Hurban. Literatúrou sa začal zaoberať už na bratislavskom lýceu, kde pracoval v lyceálnej knižnici. Spracoval a uverejnil slovenskú tlačovú produkciu za roky 1869-73 (Letopis MS 1871-73) a registre k Cirk.listom z 1864-70, čím sa zaradil k zakladateľom slov.nár.bibliografie. Dopisovateľ Pešťbudínskych vedomostí (1866-69) a Nár.novín (1870-72), článkami i seriálmi článkov z nár.náboženského života a histórie prispieval aj do časopisov Cirk.listy (1863-75), Stráž na Sione (1871, 1893-96).
R. 1863 zakladajúci člen a 1869-70 jednateľ MS na Starej Turej, 1868 účastinár KÚSu v Martine, člen MSS.

Literatúra: Kasová, D.: Pavel Roy ako bibliograf (diplomová práca, Katedra knihovedy a vedeckých informácií FFUK, Bratislava, 1977-78); Kühn, L.: Buditelia v župe bratislavskej. Ba 1928, s. 224; Kuzmík, J.: Prehľad bibliografie slovenskej a bibliografie inorečovej.Knižnica, 3-4, 1951-52, s.45; biografický článok: Cirk.listy, 92, 1979, č.6, s.94-96

Pamiatky: hrob s náhrobníkom v Adamovských Kochanovciach

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007