Menu

Parkovisko a spevnené plochy pri bytovom dome Hlubockého 676

Realizovaná akcia bola financovaná z rozpočtu mesta Stará Turá. Jedná sa o výstavbu parkoviska, prístupovej komunikácie, prípojky vody a prípojky kanalizácie k bytovému domu Hlubockého č. 676.

Zhotoviteľ : STINEX s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Náklad: 13 200,- €

Začiatok realizácie: apríl 2013

Koniec realizácie: december 2013

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.11.2015