Menu

Park Mierová

Financované z rozpočtu Technických služieb Stará Turá v celkovej sume:

  • v roku 2014: 19 483,29 €
  • v roku 2015: 58 893,67 €
  • v roku 2016: 27 355,37 €

Dodávateľ: TSST, Jozef Podolan - stavebné práce, VAPO FLOOR s.r.o. Smrečany, OCTAGO s.r.o. Piešťany

V r. 2014 sa vykonali búracie práce a začali sa stavebné práce, zakúpil sa elektroinštalačný materiál.
V r. 2015 sa realizovala rekonštrukcia pešej zóny od kvetinárstva Iris po bývalý Pivovar položením zámkovej dlažby a výmenou svietidiel. Následne rekonštrukcia spevnených plôch smerom na Ul. Mierovú a tiež budovanie krížneho chodníka popri trafostanici k detskému ihrisku na Ul. Mierovej. Ďalej sú v tejto časti osadené 4 ks špeciálnych náradí - fitnes prvkov (steper, swinger, sed-ľah lavička, zariadenie na strečing tela) určených na precvičovanie jednotlivých častí tela, ktoré sú umiestnené na umelo-hmotnom podklade.

V roku 2016 - zemné a sadbové práce, dokončenie obslužných chodníkov, workoutové ihrisko (tu sú osadené hrazdy, bradlá rebrík, monkey bar, lavička na cvičenie, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom)

Začiatok realizácie: 9/2014
Dokončenie realizácie: rok 2016

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 13.9.2017 | Aktualizácia: 13.9.2017