Samospráva

Oznámenie o začatí konaniavo veci schválenia návrhu Plánu práce na odstránenie environmentálnej záťaže - skládka KO Drahý vrch

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.5.2023
Nastavenia cookies