Samospráva

Oznámenie o začatí konania „SO 01-4 – Spevnené plochy a dopravné napojenie“ umiestnenej na pozemkoch parcely reg. KNC č. 401/1, 401/2, 402 a KNE 546/203 k. ú. Stará Turá

Oznámenie o začatí konania pre cestnú stavbu „SO 01-4 – Spevnené plochy a dopravné napojenie“ umiestnená na pozemkoch parcely reg. KNC č. 401/1, 401/2, 402 a KNE 546/203 k. ú. Stará Turá v Starej Turej.

K stiahnutiu

Ing. Martin Medňanský, Publikované: 20.11.2023 | Aktualizácia: 22.11.2023
Nastavenia cookies