Samospráva

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 Územnného plánu mesta Stará Turá

Mesto Stará Turá v súlade s §6 ods.5 zákona o posudzovaní informuje verejnosť o možnosti nahliadnutia do oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu v lehote do 14 dní t. j. do 29.07.2016.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies