Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Šimna, Biháryová

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

oznamuje občanom:

 

 

Jozef Šimna

Ema Biháryová, zák. zástupca Barbara Biháryová

 

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  17. marca 2023 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 4. apríla 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.3.2023
Nastavenia cookies