Menu

oznámenie o doručení písomnosti- Psotná, Tonková

 

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  12. januára 2018

boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2,

prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách.

 

Adresáti:

 

Patrícia Psotná (1977)

najneskôr však  do 29. januára 2018,

 

Renáta Tonková (1971)

 najneskôr však  do 12.februára 2018.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.1.2018