Menu

oznámenie o doručení písomností - Páleník, Urbančík, Rubaninská, Matúš Bielčik, Roman Bielčik

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  12. októbra 2017  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách:

 

Peter Páleník, nar. 1978

Miloš Urbančík, nar. 1971

 

najneskôr však  do 30. októbra 2017

 

 

Elena Rubaninská, nar. 1961

Matúš Bielčik, nar. 1991

Roman Bielčik, nar. 1983

 

najneskôr však  do 9. novembra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.10.2017